News

Krebszellen gezielt zerstören: Start-up Tubulis erhält 60 Millionen Euro


Contact

Portrait

Prof. Dr. Christian Hackenberger

Head Hackenberger Group,

  • Humboldt-Leibniz Professor Chemical Biology Humboldt-Universität zu Berlin